Turniej Szachowy

Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Łowczów
oraz Szkoła Podstawowa w Siedliskach
zapraszają na Gminny Turniej Szachowy
z okazji Dnia Dziecka
Turniej odbędzie się w sobotę 23.06.2018 r. o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Siedliskach.
Uwagi organizacyjne:
1. Turniej przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchów.
2. Turniej będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych.
 Grupa A – urodzeni w latach 2004-2006
 Grupa B – urodzeni w latach 2007-2009
 Grupa C – urodzeni w roku 2010 i młodsi
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia poszczególnych grup w przypadku małej ilości zawodników. Jednakże w takim wypadku klasyfikacje będą i tak prowadzone osobno dla każdej grupy.
Chłopcy i dziewczęta grają razem, jednak zostaną ujęci w osobnych klasyfikacjach.
3. Dzieci biorące udział w turnieju powinny umieć matować oraz posługiwać się zegarem szachowym.
4. Ilość rund: 7
5. Tempo gry: P’15
6. Turniej zakończy się około godz. 1230-1300.
7. Wszystkie dzieci otrzymają drobne upominki.
8. Zgłoszenia do dnia 20 czerwca (środa):
 meilem: victoria.lowczow@gmail.com
 telefonicznie: 532 422 517
9. Ilość miejsc ograniczona do 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń – proszę nie zwlekać ze zgłoszeniem).
10. Opłata wpisowa:
 dla osób zgłoszonych w terminie (do środy 20 czerwca): 5 zł.
 dla osób zgłoszonych po terminie: 15 zł. (pod warunkiem posiadania wolnych miejsc).

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.