Zajęcia wspomagające dla uczniów

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zajęcia wspomagające będą organizowane również w naszej szkole ( klasy IV-VIII )
Na każdy oddział klasowy przypada 10 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie zajęć planujemy w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 ( do dnia 22 grudnia 2021r.)
Udział uczniów w zajęciach wspomagających NIE JEST OBOWIĄZKOWY !!!
Zajęcia będą organizowane tylko dla chętnych uczniów.

W związku z tym proszę Szanownych Rodziców o przesłanie informacji do wychowawców klas do 5 czerwca br., czy Państwa dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wspomagających.
Wskazane przedmioty w naszej szkole: język polski, matematyka, język angielski.

Link :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zajecia-wspomagajace-dla-uczniow–zachecamy-do-opiniowania-projektu-rozporzadzenia

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.