Ważne informacje!

  • Prosimy o zwrot wypożyczonych książek do biblioteki. Książki należy włożyć do reklamówki, dołączyć na kartce imię i nazwisko, zanieść do biblioteki lub zostawić w kartonie przed biblioteką.
  • Powrót uczestników wielodniowej wycieczki do Sztutowa nastąpi w piątek, 18 czerwca, ok. godz. 6:00
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.