Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie informuje, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – do wyłącznego użytku dla dziecka z rodzin byłych PGR-ów.

Warunkiem udziału w programie jest, aby członek rodziny (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są uzupełnić oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy.

Oświadczenie należy wydrukować w kolorze, dwustronnie, uzupełnić i przekazać wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 03 listopada 2021 r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.