Zasady organizacji nauki zdalnej w domu.

Szanowni Rodzice

Mimo, że nauka zdalna trwa już trochę czasu. W obecnym roku szkolnym też doświadczamy te kilka dni nauki w domu. Pragnę Państwu podać kilka zasad dotyczących organizacji tej nauki w warunkach domowych.

W warunkach domowych pamiętamy o następujących rzeczach:

• zaplanowanie porządku dnia naszych dzieci: sen, posiłki, nauka, przerwy na odpoczynek, ruch
• zorganizowanie dostępu do komputera, materiałów, e-podręczników, kart pracy ostatecznie telefonu w celu realizacji zadań z Podstawy Programowej, którą przekazują nauczyciele
• zorganizowanie spokojnego miejsca z biurkiem, właściwego oświetlenia biurka i pokoju, porządku w miejscu nauki
• w razie potrzeby służenie pomocą w pracy zdalnej, ale też zapewnienie samodzielności w nauce
• nie rozpraszanie dziecka rozmową, niepotrzebną obecnością w pobliżu, wchodzeniem, wychodzeniem, gdy dziecko pracuje
• zapewnienie przy obecności kilkorga dzieci w domu dostępu do miejsca pracy i komputera (podział czasowy)

Niech te kilka zasad pomoże Państwu przeżyć te trudne chwile razem ze swoimi Pociechami.

Mamy wszyscy nadzieję, że od 10 stycznia będzie nauka już w szkole. Kto wie?

Z należytym szacunkiem: Anna Zaucha: pedagog

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.