XII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 11-17 września 2022 r.

Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku.

W swoim nauczaniu i listach pasterskich poświęconych wychowaniu i katechezie dał wyraz temu, jak bliska jest mu problematyka wychowawcza. Wielką troską otaczał nauczycieli i katechetów. Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny. Uważał, że kluczem do odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych materiałów dostępnych w Internecie. Na każdy dzień Tygodnia Wychowania zostały opracowane rozważania. Wychowawcom – Rodzicom, Nauczycielom, Katechetom dedykujemy konferencję pt. „Spojrzał na niego z miłością. Jak być wychowawcą na wzór Chrystusa?”, w której można znaleźć inspirację do poradzenia sobie z sytuacjami, w których wychowawcy grozi zniechęcenie i utrata motywacji do dalszej pracy.

Pedagog: Anna Zaucha

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.