15 października 2023 r. – XXIII Dzień Papieski. „Święty Jan Paweł II. Cywilizacja Życia”.

Tegoroczne hasło nawiązuje do słów z Ewangelii według św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).

„Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”, jest wciąż aktualne. “Jest aktualne także w kontekście tego, co się dzieje we współczesnym świecie, w kontekście rodziny, dzieci, młodzieży, ale także w kontekście wojny, która trwa w Ukrainie i w każdej chwili grozi poszerzeniem (…). Mówienie o życiu, o cywilizacji życia, wydaje się być niezwykle ważne”.

Budowanie „cywilizacji życia” jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa. Jej fundamentalne prawo stanowi miłość — jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka – Wyraża się ono we współczuciu, solidarności i gotowości do ofiary”.

Dzień Papieski organizuje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i jest najważniejszym przedsięwzięciem fundacji  od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Organizatorzy podkreślają cztery wymiary święta: intelektualny, duchowy, charytatywny i artystyczny.

Tego dnia, oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i parafiach na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży, w całym kraju odbywają się dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy w łączności z papieżem i koncerty mu poświęcone.

W szerzenie cywilizacji życia włączają się stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” budując „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II. Fundacja co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z małych miejscowości w całej Polsce.

W  niedzielę 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r. podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany od 23 lat przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszego budowania cywilizacji życia i miłości.

       Warto wspomnieć, że w bieżącym roku przeżywaliśmy 65. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły.
 To 4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianował księdza Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a 28 września 1958 roku została udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia.
       W tym roku obchodzimy także 45. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.

Pedagog szkolny: Anna Zaucha

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.