KONSULTACJE – Dyżury nauczycieli w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie

KONSULTACJE

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 1 czerwca br. ( poniedziałek) do 7 czerwca 2020 r. rozpoczynają się konsultacje dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Burzynie. Konsultacje będą się odbywać na terenie szkoły. Na prośbę rodziców dzieci mogą również korzystać z konsultacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Nauczyciele pełnią w szkole dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00.
Proszę zgłaszać dzieci na konsultacje do poszczególnych nauczycieli za pośrednictwem wychowawcy danej klasy.

Proszę zapoznać się z harmonogramem dyżurów nauczycieli oraz procedurami bezpieczeństwa.

Należy wypełnić i podpisać Deklarację Rodzica – (zał.nr 2), a także oświadczenie – (zał.nr 1). Wymienione dokumenty oraz załączniki do pobrania, znajdują się na stronie naszej szkoły:

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Załącznik nr 2 DEKLARACJA RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO

Informuję, że równocześnie realizujemy zdalne nauczanie.

Dyżury nauczycieli w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie od 1 czerwca 2020 roku do 7 czerwca 2020 roku

godz. 9:00 – 11:00

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.