Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Dzieci oddziału przedszkolnego uczą się w szkole w trybie stacjonarnym.

Nadal odbywają się konsultacje dla uczniów klasy ósmej.

Zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne nadal można organizować w budynku szkoły.

Z poważaniem
Anna Maria Karcińska
dyrektor szkoły

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.