Stypendium Burmistrza Tuchowa


Termin składania wniosków o “Stypendium Burmistrza Tuchowa” do 10 lipca 2021 r.

Stypendium może być przyznane uczniom za wysokie wyniki w nauce, którzy mają wzorową ocenę z zachowania oraz uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych:
a. w klasach IV – VI śr. 5,6
b. w klasach VII – VIII śr. 5,3

Dokumenty do pobrania:

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.