Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Rok szkolny 2021/2022 zgodnie z wytycznymi MEN rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku naszej szkoły.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia jednak, że wszyscy jesteśmy obowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrekcja szkoły odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności szkolnej, przygotowaliśmy i wdrażamy procedury postępowania i zachowania w różnych sytuacjach szkolnych. Ogólne wytyczne MEN, GIS oraz MZ zostały zamieszczone na stronie szkoły. Na stronie szkoły znajduje się także Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania Covid – 19 na terenie szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi wraz z dziećmi i ścisłe przestrzeganie. Jeśli wszyscy podejdziemy do sprawy z rozwagą i odpowiedzialnością, wierzymy, że stworzymy względnie bezpieczne warunki nauki i jak najdłużej będziemy mogli uczyć się stacjonarnie.

Pamiętajmy, że respektowanie wymagań związanych z aktualnie panującymi warunkami, jest dla nas wszystkich ważną lekcją zdobywania umiejętności funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych oraz lekcją nauki odpowiedzialności społecznej za siebie i innych.

Ze względów na sytuację epidemiczną w naszym kraju niestety nie mogę spotkać się z Rodzicami uczniów klas II – VIII  z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Zapraszam na spotkanie 8 września na godz. 16:30 na halę sportową. Odbędzie się zebranie ogólne, a następnie spotkanie w klasach z wychowawcami.

W dniu 1 września uczniowie klas IV-VIII otrzymają od wychowawców deklarację uczestnictwa w zajęciach wspomagających, proszę zatem tych Rodziców, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w czerwcu u wychowawcy o pisemną deklarację.

W późniejszym terminie będą deklaracje odnośnie szczepień uczniów w wieku 12-18 lat. Na spotkaniach z wychowawcami będą Państwu pokazane materiały informacyjne o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, a także Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz konsultowane z Radą Medyczną. W pierwszym tygodniu września wychowawcy na swoich zajęciach z uczniami także przeprowadzą lekcje na temat  społecznej odpowiedzialności i konkretnych działań, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami.

Proszę jednak pamiętać, że decyzja odnośnie szczepień zależy od Państwa.

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji przekażę już Państwu na naszym spotkaniu 8 września, na które serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.