V sympozjum historyczne

4 czerwca 2022 r. odbyło się V sympozjum historyczne poświęcone pamięci ludzi związanych z przeszłością naszej miejscowości. Burzyn był i jest po dziś dzień, miejscem wyjątkowym, nie tylko ze względu na przepiękne krajobrazy i urokliwe miejsca, ale także swą historię i ludzi ją tworzących.

Idea spotkań historycznych została zapoczątkowana w 2016 roku i znalazła swoją kontynuację. Bogata historia naszej wsi w różnych momentach dziejowych zobowiązuje nas mieszkańców do tego, aby nie została zapomniana, a wielcy ludzie tej ziemi znaleźli godne miejsce w pamięci współcześnie żyjących. Takie też jest założenie organizatorów sympozjum historycznego.

Pierwsza część spotkania odbyła się w kaplicy Sług Jezusa w Burzynie, natomiast druga część – w dworku w Burzynie.

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć wyjątkowe osoby:
– świadka rodzącej się tutaj historii – Panią Marię Gul z domu Weydlich,
– przedstawiciela Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pana profesora dr hab. Kazimierza Ilskiego wraz z żoną.

W sympozjum wzięli udział także przedstawiciele Władz Gminy z Panią Burmistrz Magdaleną Marszałek na czele, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedszkoli i instytucji, rodzice, uczniowie oraz przyjaciele naszej szkoły.

To wyjątkowe spotkanie, spotkanie osób, dla których historia i pamięć o ludziach, ich dokonaniach i życiu są ważne, w wielu przypadkach stanowią fundament do tworzenia własnej przyszłości.

W imieniu własnym i organizatorów dzisiejszego wydarzenia uprzejmie dziękuję za to niezwykle owocne spotkanie. Mam nadzieję, że idea naszych spotkań, na Wzgórzu Burzyńskim pozostanie i będzie nam dane dalej kontynuować.

Dziękuję Wszystkim zaproszonym gościom za Waszą obecność i wsparcie.

Słowa wdzięczności składam również na ręce siostry przełożonej Genowefy Bakalarz za udostępnienie nam kaplicy i za gościnę.

Dziękuję Panu Tadeuszowi Łabno za udostępnienie dworku w Burzynie.Dziękuję bardzo nauczycielom szkoły muzycznej i uczniom za uświetnienie naszej uroczystości.

Dziękuję Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania naszego sympozjum.

Dziękuję

Anna Sajdak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.