Sprzątanie świata

Sprzątanie świata – to wspólna lekcja poszanowania środowiska 🌱🌍🍃

👉Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

👉 Szkoła jest jednym z wielu podmiotów uczestniczących w procesie oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych, mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej. Zgodnie z podstawą programową ma „dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtować postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechniać wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywować do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijać zainteresowanie ekologią”.

Dziękujemy klasie VIII za zaangażowanie!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.