20 listopada Dzień Praw Dziecka

 Co roku tego dnia obchodzimy Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka. Dokumentem opisującym prawa dzieci jest ratyfikowana w Polsce w 1991 roku „Konwencja o prawach dziecka” przyjęta dwa lata wcześniej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  Na mocy tego dokumentu niezależnie od  koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, dzieciom na całym świecie przysługują takie same prawa

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie jest UNICEF. To organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci, zaangażowana w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom: ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom z niepełnosprawnością. UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej,  bo uważa, że każde dziecko ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. Symbolem tej  organizacji jest kolor niebieski. 

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej: „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023”.

Dlatego zachęcamy wychowawców, nauczycieli i uczniów do założenia 20 listopada tj. PONIEDZIAŁEK, ubrań w kolorze niebieskim lub elementu niebieskiego. W tym dniu Pani pedagog będzie rozmawiać z dziećmi z klas 0 – III o tym, po co są prawa, także prawa dziecka, o czym informują i co zapewniają. W klasach starszych na lekcjach wychowawczych, zajęciach świetlicowych, spotkaniach z pedagogiem szkolnym i psychologiem oraz w bibliotece uczniowie zapoznają się z zapisami Konwencji o prawach dziecka, obejrzą filmy oraz podyskutują o przestrzeganiu praw w swoim otoczeniu.

Pedagog szkolny: Anna Zaucha

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.