Dzień Bezpiecznego Internetu

lutego obchodzony był  Dzień Bezpiecznego Internetu. Święto ustanowione w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, a w Polsce organizowane od 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Silę oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo – zarówno na poziomie międzynarodowym jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Trzeba przestrzegać dzieci i młodzież przed niesprawdzonymi znajomościami z internetu oraz uczyć ich zasad bezpieczeństwa internetowego. Nade wszystko jednak należy zadbać, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i ważne, by miały poczucie przynależności do rodziny. To najczęściej poczucie braku więzi z rodzicami oraz samotności popycha je do szukania zastępczych bliskich relacji poza rodziną i szkołą.

RODZICU!

Rozmawiaj z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także staraj się odpowiednio zareagować. Pomocą może służyć także szkoła. Pamiętaj o rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

Poczytaj  poradnik: Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie?

Zobacz film: Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata?

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

oraz strona internetowa:  www.800100100.pl 

– to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Rad i pomocy możemy szukać także w istniejących zespołach reagujących na zdarzenia w internecie, takich jak Dyżurnet.pl – to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie.

Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą: 

Jeśli zachodzi podejrzenie, iż doszło do przestępstwa, powinniśmy zgłosić to policji!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.